Nhân sự khoa Lý luận chính trị

Print
Written by Ban quản trị mạng

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Địa chỉ: Phòng 412 - nhà A1 (CS2) - Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

Cơ sở 2 - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phường 9 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên

Điện thoại:  0573.501.223

 

Tổ chức nhân sự:

     Trưởng khoa: Thạc sĩ Trần Viên

     Điện thoại:  NR: 0573.820.737;    DĐ:  0973.428.882  -  0942.032.845

     Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh sách cán bộ, giảng viên, giáo viên:

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

HỌC VỊ, HỌC HÀM

 

CHỨC VỤ

 

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

EMAIL

 

 

Bộ môn Lý luận chính trị

 

 

1

 

Trần Viên

 

 

Thạc sĩ

 

Trưởng khoa

 Giảng viên

 

0973.428.882

0942.032.845

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

 

Phạm Văn Ngọc

 

 

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 

0989.399.871

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

 

Lê Xuân Trường B

 

 

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 

0983.228.642

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         

4

Lê Thị Thiện Ý

 

Thạc sĩ

Giảng viên

0973.641.234

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

 

Võ Thị Hồng Thấm

 

 

Cao học

 

Giáo viên

 

01694.665.752

 

hongthamthanhtam@

gmail.com

 

6

 

Nguyễn Thị Linh

 

 

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 

0977.657.949

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

 

Lê Thị Hợi

 

 

Cao học

 

Giáo viên

 

0985.183.996

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bộ môn Pháp Luật

 

 

         

8

Lê Xuân Trường A

 

Cử nhân

Giáo viên

0989.246.194

xuantruong_phuyen@

yahoo.com.vn

 

9

 

10

 

Đặng Thị Bảo Trang

 

Đặng Thị Hồng Đào

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 

Giảng viên

 

0982.127.920

 

01236908115

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Chức năng - Nhiệm vụ

Print
Written by Ban quản trị mạng

 

Chức năng:

    Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác đào tạo, bồi dưỡng các môn học chung của trường như: các môn Lý luận chính trị, giáo dục quốc phòng, Pháp luật đại cương, Pháp luật chung, Luật kinh tế, Soạn thảo văn bản… Quản lý và chịu trách nhiệm trong công tác hoạt động chuyên môn.

Nhiệm vụ:

    Xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo các môn học theo chức năng được giao và các hoạt động giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường.

    Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, đề cương môn học, các bài giảng và tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

    Quản lý, điều hành, phối hợp với các bộ môn thuộc Khoa quản lý trực tiếp, các đơn vị liên quan đến quá trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cải tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên của Khoa.

    Quản lý nhằm đảm bảo chất lượng, nội dung, phương pháp và theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo của các môn học, học phần được giao.

    Tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi cho trường; phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức thi, chấm thi, thông báo kết quả và cập nhật lên Phần mềm của Trường, trang WEB do Khoa phụ trách.

    Lập bảng thanh toán thù lao giảng dạy theo quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường và của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

    Tổ chức tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho HSSV trên diễn đàn, hộp thư Blog, trang thư Điện tử ( Email ) trong học tập.

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Print
Written by Ban quản trị mạng

           Khoa Lý luận chính trị Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa được thành lập trên cơ sở tách Tổ bộ môn chính trị của khoa Giáo dục đại cương, theo quyết định số: 495/QĐ-CĐCN-TCHC, ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng nhà trường. Khi mới thành lập cơ cấu tổ chức của khoa gồm 2 tổ bộ môn là: chính trị và pháp luật với đội ngũ giáo viên là 12 người.

          Trong những năm qua cùng với sự phát triển của đất nước, sự biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, một số thầy, cô giáo trưởng thành được chuyển công tác đến một số cơ quan khác, hoặc được điều chuyển sang các phòng chức năng trong trường. Hiện nay khoa Lý luận chính trị có 9 giáo viên, trong đó có 4 thạc sĩ, 4 đang học thạc sĩ và 1 cử nhân. Tất cả giáo viên của khoa đều đạt chuẩn về trình độ sư phạm và giáo dục đại học cũng như về trình độ chính trị, tin học và ngoại ngữ. Tổ Chính trị có 7 thầy, cô giáo: Trần Viên (Trưởng khoa), Phạm Văn Ngọc, Lê Thị Thiện Ý, Nguyễn Thị Linh, Lê Thị Hợi, Võ Thị Hồng Thấm, Lê Xuân Trường; Tổ Pháp luật có 2 thầy, cô giáo: Lê Xuân Trường, Đặng Thị Bảo Trang.

          Đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa luôn thể hiện sự đoàn kết gắn bó, rất yêu nghề, nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy vì học sinh thân yêu; nỗ lực phấn đấu tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực công tác, thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

          Với chức năng, nhiệm vụ được Trường giao, khoa Lý luận chính trị tổ chức việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị và Pháp luật cho học sinh sinh viên trong toàn Trường, nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức pháp luật, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, kỹ năng ứng xử, giao tiếp; góp phần hình thành nhân cách con người mới cho học sinh sinh viên sau khi ra trường trở thành những công dân tốt đóng góp công sức để xây dựng quê hương, đất nước.

          Ngoài ra khoa Lý luận chính trị còn tham gia các hoạt động ngoại khóa như: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết, các chính sách kinh tế, xã hội cho cán bộ viên chức và học sinh sinh viên trong các đợt sinh hoạt chính trị, tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên đầu năm, đầu khóa học. Cùng phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường tổ chức một số hoạt động diễn đàn sân khấu hóa như: Hội thi Ôlympic chính trị, thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ, Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội… Qua đó tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh sinh viên trong trường và ngoài cộng đồng xã hội.

          Phát huy những kết quả đạt được trước đây khi còn là Tổ chính trị, từ ngày thành lập đến nay khoa Lý luận chính trị luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ: Thực hiện tốt kế hoạch, tiến độ giảng dạy của trường đảm bảo chất lượng. Thường xuyên tổ chức dự giờ, tham gia các hoạt động học thuật; cải tiến, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy. Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết, bài giảng, giáo trình các môn học đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của giáo viên và học tập của học sinh sinh viên. Tổ chức tốt phong trào Hội giảng, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho hoạt động giảng dạy hiệu quả, chất lượng. Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội do nhà trường và các đoàn thể tổ chức. Cải tiến việc đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên thông qua việc xây dựng ngân hàng đề thi, bộ câu hỏi trắc nghiệm một cách khoa học, nhằm giúp cho việc đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên được chính xác, khách quan, và công bằng.

          Qua hơn 6 năm hình thành và phát triển của khoa Lý luận chính trị không phải là dài so với 35 năm phát triển của Trường; nhưng Khoa Lý luận chính trị cũng đã có sự đóng góp với những thành tích đáng khích lệ: là tập thể luôn duy trì tốt phong trào thi đua lao động giỏi; 5 năm liền đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng thưởng: 1 bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam, 1 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đặc biệt trong năm 2013, được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội giảng và được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng thưởng 2 bằng khen.

           Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi hướng tới chào mừng Kỷ niệm 35 năm thành lập Trường, tập thể Khoa Lý luận chính trị bằng sức trẻ, phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, quyết tâm nỗ lực phấn đấu thi đua dạy tốt, công tác tốt, gặt hái nhiều thành tích hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển nhà trường ngày càng lớn mạnh, vững chắc; sớm trở thành trường Đại học, để cùng sánh bước với các trường Đại học trong khu vực và cả nước.

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator