ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN PHÁP LUẬT

Print
Written by Khoa Lý Luận Chính Trị

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CAO ĐẲNG

Download tại đây

LUẬT KINH TẾ CAO ĐẲNG

Download tại đây

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Download tại đây

CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Print
Written by Ban quản trị mạng

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN I:

 Download tại đây

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN II:

Download tại đây

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM:

Download tại đây

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH:

Download tại đây

 

ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN PHÁP LUẬT

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CAO ĐẲNG

Download tại đây

LUẬT KINH TẾ CAO ĐẲNG

Downlaod tại đây

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG LIÊN THÔNG

Download tại đây

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator